Jeanette K Lindberg

Omvärldsanalytiker med stort fokus på digitalisering och hållbarhet. Spanar extra efter trender och förändringar som rör design, kultur, media, samt hur åsikter och värderingar förändras över tid. Är övertygad om att teknik är lösningen på många utmaningar i framtiden.

Jeanettes Spaningar