Buzzter Lab

Nätverket för trend och innovation

Trend- och innovationsnätverket Buzzter Lab ger medlemmarna en yta för erfarenhetsutbyte kring trender, framtid och innovation. Under träffarna får du insikt i hur du kan jobba vidare med Buzzter och få praktisk nytta av din trendspaning. Vi ger dig de rätta verktygen för att du själv ska kunna hitta innovationsidéer utifrån trendanalys.

Inom ramen för Buzzter Lab arrangerar vi 4 seminarier/workshops per år, samt vår årliga stora trenddragning. Varje workshop har olika teman. Fokus vid respektive träff är att utifrån trender inom ett givet ämne diskutera vilka konsekvenser dessa trender får inom olika områden. Till vår hjälp använder vi Docere Trend Canvas.

Har du ett abonnemang på Buzzter Premium så ingår medlemskap i Buzzter Lab utan extra kostnad. Det går bra att enbart bli medlem i Buzzter Lab till en kostnad av 4 800 kronor per år.

Program våren 2017:

15 mars - Globaliseringen på tillbakagång? Efter en period som präglats av öppenhet och rörlighet ser vi hur friheten som kom med globaliseringen nu möter motstånd, och på fler och fler håll i världen sluter man sig samman innanför allt fler och allt högre murar. Vad kommer detta att innebära för företag och konsumenter? Vid denna Buzzter Lab diskuterade vi vad det innebär att det blir allt viktigare för företag att ta ställning och vad effekterna blir av att konsumenterna nu tycks sätta allt större värde på vart t ex produkter är tillverkade. Efter dragningen genomfördes en workshop där vi redde ut hur framväxten av en värld präglad av murbygge påverkar konsumenten och oss som företag och organisationer.

24 maj - Funktion står åter i centrum. På 1930-talet slog funktionalismen igenom på bred front. Funkishus och funkismöbler blev en vanlig syn. 2017 är det dags för multifunktionalismen. Allt fler saker runt omkring oss får idag fler funktioner inbyggda som kompletterar det ursprungliga användningsområdet, de blir multifunktionella. En tröja är idag kanske inte bara en tröja. Den spännande utvecklingen inom bärbar teknik och nya material innebär att våra kläder och prylar får fler funktioner än de hade tidigare. Vid nästa Buzzter Lab har du chansen att diskutera vad detta innebär för företag och konsumenter. Efter dragningen genomförs en innovationsworkshop där vi baserat på vår trend canvas metodik laborerar kring hur framtidens multifunktionella produkter och tjänster kan se ut. Välkomna till en spännande workshop!

Träffarna hålls vanligtvis mellan 15.30 och 17.30.

Är du intresserad av att bli medlem eller vill veta mer om Buzzter Lab och våra aktiviteter är du välkommen att kontakta Jörgen:

Jörgen Ramnelöv
jorgen.ramnelov@docere.se
070 863 13 60