App svarar när du kör bil

Samsung släpper nu en ny app som ska skydda användaren i trafiken. Appen, som heter In-Traffic Reply, skickar automatiska svar på meddelanden och inkommande samtal som kommer medan man kör bil eller cyklar. Appen använder sina sensorer (t ex GPS) för att avgöra om användaren kör bil eller cyklar. Om så är fallet skickar telefonen automatiskt ett sms till mottagaren. Användaren kan själv välja vilket svar som ska skickas, men standardmeddelandet är “I’m driving, so I cannot answer at the moment.”. Tanken med appen är att möta kundens behov av att vara ständigt tillgänglig och att många upplever att de måste respondera på samtal och meddelande på direkten oavsett om de är upptagna eller inte.

Läs mer här: https://news.samsung.com/global/samsung-creates-in-traffic-reply-app-to-prevent-distracted-driving