Tystnad, tagning – anställningsintervju

CV och traditionella anställningsintervjuer tappar mark till förmån för onlinetester och videointervjuer. National Australia Bank anställer numer de 2 500 personer som varje år börjar arbeta i juniora kundnära roller.

Man anmäler sitt intresse på webben och banken skickar länkar till kognitiva tester för att kolla logiskt tänkande, läsförståelse och matematik, man svarar också på frågor kring sina värderingar. Informationen screenas sedan digitalt efter nyckelord. Kortlistade personer bjuds in till en videointervju och svarar på frågor om till exempel varför man vill jobba på NAB och vad som motiverar en personligen.

Det är först därefter som rekryterarens arbete börjar. Man utvärderar på en skala hur tydliga och på vilket sätt de kommunicerar, om de svarar på frågan eller glider iväg, vilket är det allmänna intrycket men också om de ler under intervjun. Alla som kommer över en viss poäng bjuds in till banken där man visar vad jobbet innebär och kandidaten kan bestämma om det är intressant.

NAB säger att man nu snabbare identifierar kandidater och att antalet avhopp under utbildning halverats. Genom att anställningarna görs utan att chefer är inblandade sparar man många timmar i management tid varje månad.

Digital screening och videointervjuer är också ett steg i att arbetet med att undvika att påverkas av fördomar som till exempel vilket universitet personen gått på eller vad de heter. Banken säger att modellen visat sig gå hem bland digitalt kunniga personer, vilka också är de som banken helst vill anställa.

Det nya sättet att rekrytera kan också ses i ljuset av det paket som banken annonserade förra månaden för att klara av hårdare konkurrens och ändrade marknadsvillkor. Genom att satsa på nya tekniska lösningar ska personalen minska med 6 000 personer över tre år, samtidigt som man behöver anställa 2 000 IT-personer.

NAB ditches the resume for volume-based hiring decisions

https://insightsresources.seek.com.au/why-video-screening-is-an-essential-part-of-nabs-recruitment-process

http://www.smh.com.au/business/banking-and-finance/nab-reveals-6000-jobs-to-go-as-it-announces-66b-profit-20171101-gzd3tc.html