Läs trenden "Trendanalys: AI + X" gratis

Genom att lämna din e-postadress får du läsa denna trend gratis. Genom att lämna e-posten godkänner du utskick från Buzzter.se om senaste trender etc

Självklart ger vi inte din e-post vidare till tredje part eller något annat oschysst.

Redan användare av Buzzter? Logga in på ditt konto

Trendanalys: AI + X

AI+X

Artificiell intelligens (AI) kommer att förändra alla branscher. Till tjänster och produkter adderas nu i allt större utsträckning någon form av intelligens. Vi konsumenter kommer att få vänja oss vid att prylar och datorer blir smartare och i en snar framtid börjar tänka själva. Här visar vi hur vår vardag kommer att bli enklare när vår omgivning blir intelligentare. Framtidens konsument kommer att mötas av AI i alla möjliga situationer. Självlärande system kommer att, på egen hand och tillsammans med människan, hjälpa oss och ta vår samlade kunskap till en ny nivå.

Vad är artificiell intelligens? Enligt Wikipedia är AI: ”intelligens som uppvisas av maskiner. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende”. Med andra ord vi vill lära maskinerna att tänka själva.

Vad kan AI göra? Artificiell intelligens är en av grunddrivkrafterna i den fortsatta digitaliseringen. Med hjälp av så kallad kognitiv utveckling byggs nu program som ständigt utvecklas genom att på egen hand observera och förstå samband, och därmed kunna föreslå bättre och bättre lösningar på problem. Tekniken har bland annat testats inom patientdiagnostik och för utveckling av matrecept. Ett av de mest kända projekten är IBMs Watson. Viktigt att notera är att det vi idag kallar för AI främst handlar om att få datorer att utföra specifika uppgifter snabbare, smartare och bättre än vad en människa klarar av det. Artificiell Intelligens i sin bredaste form, dvs när en dator kan hantera vilken situation som helst, (ex både lösa korsord OCH köra bil OCH laga mat), är långt borta.

Vi kan dock redan nu konstatera att AI kommer att påverka alla branscher. Ingen kommer att vara oberörd. Existerande branscher kommer att förändras och nya kommer att skapas.


Chatbots

Framtidens konsument kommer att mötas av artificiell intelligens i alla möjliga situationer. Enligt Gartner kommer t ex 85 % av alla kundinteraktioner att skötas av AI år 2020. En framtida utmaning blir hur tekniken och människan ska samspela både som kunder och som arbetskamrater. Så kallade Chatbots är ett av det vanligaste användningsområdet för AI idag. Chatbots är datorprogram som på egen hand kan föra en vettig dialog med människor, till exempel svara på frågor. Exempel på användningsområden är kundtjänst och teknisk support. Det är inte nödvändigt att dialog­roboten uppfattas som en människa, utan den kan ses som en skriftlig variant av talsvar. Varianter av detta är de digitala assistenter (t ex Siri och Cortana) som idag finns i våra mobiltelefoner.

ai-seb

Många företag tillämpar redan denna teknik. Svenska SEB blev under 2016 första bank i världen med att använda AI i sin support. SEB inledde försöket med att använda Amelia (som programmet döpts till) internt. De anställda som stött på ett it-problem kunde då vända sig till Amelia för hjälp. SEB är den första banken i världen som använder tekniken externt mot kunder.

Att utvecklingen på området inte är helt problemfri visar till exempel Micosofts test med twitterroboten Tay. Ett test som inte gick helt enligt planerna. När Microsoft sjösatte Tay i början av 2016 förvandlades den ganska snart till ett rasistiskt nättroll – som hyllade Hitler. Det ledde till att Microsoft raderade en del av de värsta tweetsen, bad om ursäkt och plockade ner Tay efter ett dygn. När man testade tekniken en andra gång var resultatet lika nedslående. Exakt vad som gick fel är inte klart men det visar att det onekligen återstår en del utveckling innan vi kan lita på att AI-system gör det som det är tänkt att de ska göra.


Vem kör framtidens bilar?

Den artificiella intelligensens användningsområde är oändligt. Ett av de områden där tekniken har fått mycket uppmärksamhet är utvecklingen av självkörande bilar. I framtidens bilar är det inte vi som sitter i förarsätet utan en AI. Istället kan vi lugnt luta oss tillbaka i baksätet för att kolla Facebook, mejla eller kolla in det senaste avsnittet av favorittv-serien. De flesta biltillverkare har sjösatt olika testprojekt för att utveckla tekniken. Längst har kanske Tesla kommit. De Teslor som rullar på vägarna är redan idag förberedda för att köras på autopilot. Ett flertal incidenter med tekniken har dock gjort att företaget tillsvidare ligger lågt med att låta kunderna använda den fullt ut.

ai-self-driving

I Sverige kommer vi under 2017 att få se de första självkörande bilarna på våra gator. Då kommer Volvo att följa ibland annat Googles fotspår och lanserar ett projekt med självkörande bilar, ”Drive Me”. 100 kunder kommer att delta i projektet genom att använda 100 självkörande Volvobilar på utvalda allmänna vägar i och omkring Göteborg.

Hur ser då konsumenten på denna utveckling? Blandade känslor visar det sig. När försäkringsbolaget If frågade svenskarna vad de tycker om självkörande bilar så säger 30 procent att de är positiva till självkörande bilar i trafiken – 31 procent säger sig vara neutrala medan 25 procent är negativa. En av de främsta förhoppningarna på de autonoma systemen är att de ska vara bättre än människor på att köra bil. Ännu återstår dock mycket att lösa innan vi kan släppa lös självkörande, bilar, bussar och lastbilar i trafiken. Men det kommer. Forskare förutspår att 2050 kommer alla bilar på våra vägar att vara självkörande.


Enklare vardag

Stora förhoppningar knyts till att ett ökat användande av AI ska förenkla vår vardag. Tänk ett system som kan lära sig våra beteendemönster och förutse våra behov. Vilken hjälp det skulle vara! Potential finns att låta en digital assistent hantera våra rutinärenden, t ex svara på förfrågningar, beställa varor, ha koll på vår kalender. Just inom shopping finns en stor potential. E-handelsföretaget Amazon har redan lanserat en tjänst där kunden i princip inte behöver göra något utan systemet sköter de rutinartade inköpen helt på egen hand. Det man lanserat är en ”påfyllningstjänst” vid namn Amazon Dash Replenishment Service, DRS. Med DRS kan uppkopplade maskiner själva göra beställningar när varor som bläck, kaffe och tvättmedel tar slut.

aix-voice-first

Andra lösningar i våra hem som t ex Amazon Echo och Google Home kan förvekliga drömmen om det smarta hemmet. Vi kommer inte längre att behöva våra smarta telefoner och datorer för att e-handla, styra vårt hem eller kommunicera. Istället kommer vi att prata med våra ”system”. Så mycket enklare. Begreppet ”mobile first” kommer att ersättas av ”voice first”.

En förutsättning för att detta ska bli verklighet är att vi släpper in AI i våra liv. Morgondagens konsumenter måste vara beredda att öppna upp sitt privatliv för att till fullo dra nytta av teknikens möjligheter. För om ovanstående ska fungera så behövs information. Din digitala assistent måste veta ”allt” om dig. Ju mer den vet desto bättre jobb kommer den att göra. Hur mycket av sin personliga integritet är framtidens konsument beredd att släppa på? Litar vi på tekniken?


Framtida utmaningar

Ovan har vi nämnt några områden där AI kommer att (och vissa fall redan gör) spela en stor roll. Tekniken kommer helt klart att förenkla livet för morgondagens konsumenter. Den kommer också att få en del andra konsekvenser. En av de kanske största effekterna av ett ökat användande av AI-baserade system är den på framtidens arbetsmarknad. Kommer människan att bli överflödig? Vissa har rest farhågor om att en stor andel av dagens arbetstillfällen kommer att försvinna för att ersättas av automatiserade tjänster. Och onekligen kommer den nya tekniken att påverka framtidens arbetsmarknad. Den kommer också att innebära att en rad nya arbetstillfällen skapas. Uppenbart kan IT-branschen se fram emot tillväxtområde. Allt fler av framtidens arbetstillfällen kommer också att på något sätt relateras till området artificiell intelligens.

En annan intressant aspekt av ett ökat användande av artificiell intelligens är att vår uppfattning om moral kommer att ställas på sin spets i och med att vi lämnar över delar av vårt beslutsfattande till AI-systemen. I och med detta måste vi programmera systemen att själva göra ”moraliskt” riktiga val. I fallet där vi i framtiden troligen kommer att transporteras av självkörande bilar har det allt mer börjat diskuteras hur dessa bilar bör agera i händelse av en potentiell olyckssituation. Det vill säga ska en självkörande bil till exempel hellre rädda en passagerare i bilen genom att istället köra över någon framför bilen. De flesta tillverkarna av självkörande bilar har inte direkt lämnat några besked i den här mycket komplexa frågan. En av dem som officiellt tagit ställning är Mercedes som sagt att deras självkörande bilar alltid kommer att prioritera passageraren eller passagerarnas säkerhet. Även på andra områden kommer systemen att tvingas göra moraliska val.


LADDA NER TRENDEN

Här kan du ladda ner en sammanfattad version av trenden på Slideshare.

 

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter

Digitalisering – Teknikutveckling tar hela tiden stora språng och det som verkade som science fiction för 10 år sedan är idag en realitet.

Bekvämlighet – Bekvämlighetstrenden gör att vi letar efter lösningar som förenklar vår vardag. Kunderna efterfrågar i allt större utsträckning produkter och tjänster som gör det snabbare och enklare att handla, köra bil, utföra hushållssysslor och andra rutinmässiga göromål.

Tid – Ökad tidspress i samhället driver på trenden. AI kan bidra till att skapa lösningar som sparar tid för oss alla.

 

Relaterade spaningar