Trendrapport 2017

Årets trendrapport är fullspäckad med insiktsfull och viktig information kring nästa års trender. Oavsett om du närvarade på trendpresentationen eller inte finns det många anledningar att ha rapporten att gå tillbaka till, under flera år framöver. I rapporten beskriver vi trenden, ger spännande och innovativa exempel på vad som driver trenden framåt, samt vilka effekter de har på oss konsumenter, företag, samhället - vår omvärld helt enkelt.

Du får nu årets trendrapport till specialpris!

ÅRETS TRENDANALYSER:

Skymning - Effekterna av Brexit, amorteringskrav med tuffare bankattityd, samt risken för en mer restriktiv amerikansk handelspolitik är några tecken på att det blir en kärvare ekonomisk situation 2017. Bedömningen är att det finns en påtaglig risk för ett krympande konsumtionsutrymme, vilket kan komma att skymma den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

AI+X - Artificiell intelligens kommer att förändra alla branscher. Till produkter och tjänster adderas nu i allt större utsträckning någon form av intelligens. Konsumenten kommer att få vänja sig vid att prylar blir smartare och att de inom en snar framtid börjar tänka själva. Hur påverkas vardagen när omgivningen blir mer och mer intelligent?

Murbygge - Efter en period med öppenhet, då murar rivits och gränser öppnats, går det nu mot en tid med inneslutning och uteslutning. Vi sluter oss samman i grupper och stänger övriga ute, det är vi och dom. Både fysiska och mentala murar byggs upp och frågan är, vilka effekter kommer det att få?

Varumärkas - Det är en tid av gränslöst utbud av både varor och tjänster, och företag konkurrerar med varandra globalt. Kan det vara så att betydelsen av starka varumärken ökar och att man söker sig till trygga varumärken som känns igen? Eller, kan det vara så att konsumenten innan varje köptillfälle gör så noggrann research, frågar vänner och experter, att varumärkets betydelse minskar? Frågorna belyses i trenden Varumärkas.

Klimatanpassning - Till följd av hot om klimatförändringar och en global överenskommelse om att en omställning till hållbar utveckling är nödvändig, ser vi hur bland annat prylar, byggnader och lagförändringar, går mot att vara klimatsmarta. Företag följer efter och anpassar sina produkter och tjänster till klimatförändringarnas förutsättningar.

Multifunktionellt - Funktion står i centrum idag. Allt fler saker runt omkring oss adderas nya funktioner som kompletterar det ursprungliga användningsområdet - de blir multifunktionella. En tröja är nödvändigtvis inte bara en tröja. Den spännande utvecklingen inom bärbar teknik och nya material innebär att kläder och prylar får ytterligare funktioner än tidigare.

Individnorm - Egenskaper som kön och ålder har tappat i betydelse. Trenden går mot att sluta skilja mellan feminint och maskulint, ungt och gammalt och istället sätta människan i fokus. En neutral inställning till kön och ålder gör att individen är den nya normen, inom vilken det inte finns några egenskaper, sätt att klä sig eller sätt att vara som är exklusivt för ett specifikt kön eller åldersgrupp.

Passa på!

Endast ett begränsat antal exemplar kvar av årets tryckta trendrapport!

Pris: 500:-

Fyll i och skicka din beställning: