Digitaliseringen ställer nya krav på framtidens kompetens

Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Alla kommer att påverkas av effekterna. Alla kommer att behöva tänka nya tankar och anpassa sig till nya förutsättningar. Inte minst kraven på kompetens och kompetensutveckling kommer att förändras på många olika sätt. Vi kommer att förändra hur vi arbetar, var och hur utbildar oss, vilka kompetenser som krävs, hur kompetensutveckling går till, vilka metoder vi använder för lärande, vilka värderingar och beteenden vi bär med oss och mycket mer.

Digitala drivkrafter som Internet of Things, Mobilitet, Artificiell Intelligens med flera kommer att förändra vårt att att arbeta och kompetensutveckla på många sätt, både på nätet och i den fysiska världen.

Att förstå hur människor och dess beteende förändras av den digitala tekniken är nödvändigt för att kunna anpassa strategi, kommunikation, utveckla nya tjänster, samt verksamhetsmodeller till nya förutsättningar. Vi anser att det idag saknas en helhetsbild över hur den digitala utvecklingen kommer att påverka framtidens arbete och kompetens.

Det här projektet kommer att identifiera, undersöka, analysera och belysa avgörande framtida förändringar utifrån ett digitalt perspektiv.

Informationsmöte

Den 25 september är du välkommen till ett informationsmöte om projektet. Där kommer vi närmare att presentera upplägget för studien och ni får möjlighet att ställa frågor om projektet.

Tid: 08.30 - 09.30 den 25 september.

Plats: Gamla Brogatan 19, Stockholm.

Intresserad? Anmäl dig till informationsmötet på följande adress kontakt@docere.se

 

Om projektet

Syftet med detta projekt är att belysa digitaliseringens effekter på framtidens arbete och kompetens och generera insikter om hur människor kommer att tänka och agera. Projektet kommer att leda fram till en strategisk kravlista på vad som krävs av organisationer för att möta framtidens digitala arbete och kompetens. Insikterna från projektet ska utgöra ett gediget underlag för de deltagande organisationernas digitala strategier.

PROJEKTETS OLIKA DELAR:

Trendanalyser: Det kommer att genomföras en trend-workshop. Syftet med den är att kartlägga nuläget kring alla viktiga trender och förändringar som relaterar till digitalisering.

Kvantstudie: En kvantitativ undersökning kommer att genomföras. Syftet är att få en säker utgångspunkt för hur konsumenten ser ut och tänker i nuläget, både om dagens teknik och framtidens.

Framtidsstudie: För att skapa en bild av hur digitaliseringen utvecklas på lite längre sikt tar vi fram ett antal framtidsbilder.

Studieresa: Vi kommer under projektet att genomföra en studieresa där vi träffar de ledande digitala företagen inom retail och e-handel för att skapa oss en uppfattning om forskningsfronten och hur dessa företag själva ser på framtidens shopping. Preliminärt genomförs en resa till San Fransisco och Silicon Valley i USA.

Konsekvensanalys: Efter genomförda trendanalyser, konsumentundersökning och framtidsstudie genomförs en gemensam workshop där vi tillsammans diskuterar och analyserar konsekvenserna av det resultat som projektet genererat.

Slutrapport: En slutrapport och slutpresentation kommer att samla alla fakta, analyser och slutsatser som framkommit under projektet. Rapporten blir ett exklusivt material för de deltagande företagen.

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA MED OSS PÅ ETT AV DE MEST SPÄNNANDE PROJEKTEN INOM DIGITALISERING HITTILLS!

Är du intresserade av att veta mer om projektet och vill boka ett personligt möte är du välkommen att kontakta projektledare Bobo af Ekenstam.

Bobo af Ekenstam
bobo@docere.se
070 366 15 39

FAKTA

Varje deltagande företag/organisation har rätt att ha två representanter i projektets olika moment. Dessa personer måste inte vara samma vid varje tillfälle, men det är en fördel att åtminstone en person deltar genom hela projektet.

Projektet genomförs vintern 2020.

Varje deltagande företag investerar 125 000 SEK var i projektet. Då ingår alla workshops, lokalhyror, mat och dryck under alla sammankomster, kostnad för rapporter, kostnader för research- och analysarbete, undersökningar, all organisation och administration för projektet.

Kostnader för studieresan tillkommer. Beräknad kostnad för studieresan är 39 000 kronor per deltagare. Varje företag kan ha med två deltagare på resan.

Beställ prospekt!

Skicka dina uppgifter så återkommer vi snarast med mer information om projektet och dess upplägg.