En fördjupad studie om

Projektet har haft ett introduktionsmöte och den första workshopen genomförs fredagen den 23 mars. Deltagande företag i projektet är Telia, ICA, Swedavia, Swedbank och Tikkurila. Vill ni också vara med? Kontakta oss så snart som möjligt!

Om projektet

Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Alla kommer att påverkas av effekterna. Alla kommer att behöva tänka nya tankar och anpassa sig till nya förutsättningar. Inte minst hur konsumenten shoppar kommer att förändras på många olika sätt. Både offline i butik och online. Vi kommer att förändra hur vi tar till oss information om produkter och tjänster, var och hur vi shoppar, vilka värderingar och beteenden vi bär med oss och mycket mer. Vi inbjuder nu till deltagande i en exklusiv studie av framtidens digitala shopping. Projektet riktar sig till er som vill ligga i frontlinjen inom retail och få en djupare förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Digitala drivkrafter som allt fler uppkopplade prylar, användningen av Virtual Reality, adderingen av Artificiell Intelligens till det mesta med flera kommer att förändra vår shoppingupplevelse på många sätt, både på nätet och i den fysiska butiken.

Att förstå hur den digitala konsumenten och dess shoppingbeteende förändras blir nödvändigt för att kunna anpassa strategi, kommunikation, produkter och tjänster, samt affärsmodeller till nya förutsättningar. Det saknas idag en helhetsbild över hur den digitala utvecklingen kommer att påverka konsumentens shoppingbeteende. Det här projektet kommer att identifiera, undersöka, analysera och belysa avgörande framtida förändringar.

Om projektet

Syftet med detta projekt är att belysa digitaliseringens effekter på framtidens shopping och generera insikter om hur konsumenten kommer att tänka och agera när det kommer till shopping framöver. Insikterna från projektet ska utgöra ett gediget underlag för de deltagande företagens digitala strategier.

PROJEKTETS OLIKA DELAR:

Trendanalyser: Det kommer att genomföras en trend-workshop. Syftet med den är att kartlägga nuläget kring alla viktiga trender och förändringar som relaterar till digitalisering.

Konsumentundersökning: En kvantitativ undersökning kommer att genomföras. Syftet är att få en säker utgångspunkt för hur konsumenten ser ut och tänker i nuläget, både om dagens teknik och framtidens.

Framtidsstudie: För att skapa en bild av hur digitaliseringen utvecklas på lite längre sikt tar vi fram ett antal framtidsbilder.

Studieresa: Vi kommer under projektet att genomföra en studieresa där vi träffar de ledande digitala företagen inom retail och e-handel för att skapa oss en uppfattning om forskningsfronten och hur dessa företag själva ser på framtidens shopping. Preliminärt genomförs en resa till San Fransisco och Silicon Valley i USA.

Konsekvensanalys: Efter genomförda trendanalyser, konsumentundersökning och framtidsstudie genomförs en gemensam workshop där vi tillsammans diskuterar och analyserar konsekvenserna av det resultat som projektet genererat.

Slutrapport: En slutrapport och slutpresentation kommer att samla alla fakta, analyser och slutsatser som framkommit under projektet. Rapporten blir ett exklusivt material för de deltagande företagen.

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA MED OSS PÅ ETT AV DE MEST SPÄNNANDE PROJEKTEN INOM DIGITALISERING HITTILLS!

Är du intresserade av att veta mer om projektet och vill boka ett personligt möte är du välkommen att kontakta projektledare Bobo af Ekenstam.

Bobo af Ekenstam
bobo@docere.se
070 366 15 39

FAKTA

Varje deltagande företag/organisation har rätt att ha två representanter i projektets olika moment. Dessa personer måste inte vara samma vid varje tillfälle, men det är en fördel att åtminstone en person deltar genom hela projektet.

Varje deltagande företag investerar 95 000 SEK var i projektet. Då ingår alla workshops, lokalhyror, mat och dryck under alla sammankomster, kostnad för rapporter, kostnader för research- och analysarbete, undersökningar, all organisation och administration för projektet.

Kostnader för studieresan tillkommer. Beräknad kostnad för studieresan är 39 000 kronor per deltagare. Varje företag kan ha med två deltagare på resan.

Läs hela projektbeskrivningen här: