Integritetspolicy

Buzzters behandling av personuppgifter i prenumerantregistret sker enligt GDPR och nedanstående.

Varför?
Buzzter behandlar personuppgifter för att kunna göra nyhetsutskick och skicka erbjudanden  och inbjudningar till event.

Vilka personuppgifter behandlas?
Namn, e-post, titel och organisation.

På vilken rättslig grund?
Buzzters rättsliga grund för behandlingarna är att de är nödvändiga för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Uppgifterna lagras så länge prenumerationen pågår och så länge personer ingår i Buzzters målgrupp.

Registrerades rättigheter
Den vars personuppgifter Buzzter behandlar, har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering eller begränsning av behandling av sina personuppgifter. Invändning mot behandling kan även framföras.

Klagomål avseende Buzzters behandling av personuppgifter kan göras till Buzzter eller Datainspektionen.

Kontakt och dataskyddsombud
Buzzter är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs i dessa avseenden. Kontaktuppgifter är 070-863 13 60 eller kontakt@buzzter.se. Ange gärna vad ditt ärende avser.

Postadress: Docere Intelligence, Box 1070, 101 39 Stockholm

Du kan också kontakta våra dataskyddsombud på 070-863 13 60 eller kontakt@buzzter.se.

Mer information om General Data Protection Regulation (GDPR)