​Telenor inleder första 5G-piloten

​Telenor inleder första 5G-piloten

Telenorkoncernen har inlett den första 5G-piloten i Skandinavien. Testet som påbörjats i orten Kongsberg i Norge ger invånare möjligheten att prova på framtidens supersnabba mobilnät i vardagen. Målet är att bereda vägen för 5G- utvecklingen i Skandinavien.

Pilotprojektet genomförs inledningsvis tillsammans med fem utvalda familjer som får tillgång till TV- och bredbandstjänster levererade via 5G i sina hem. Testet pågår till sommaren 2019 och fler användare kommer att inkluderas på vägen. Det är första gången en 5G-pilot genomförs med kunder och invånare i de skandinaviska länderna.

Utöver konsumentkunder deltar företag som Coop, stiftelsen Norsk Luftambulanse och Applied Autonomy i pilotprojektet.

 

Källa: http://press.telenor.se/pressreleases/telenor-inleder-skandinaviens-foersta-5g-pilot-ger-familjer-tillgaang-till-framtidens-mobilnaet-2793357