3D printade hus

Förutom att det går snabbt så ger användningen av digitala CAD ritningar exakt precision. Hål och kanaler för el och vatten byggs in från början. Det blir också mindre avfall eftersom man utnyttjar materialet bättre.

I Ryssland och Kina finns numer exempel på 3D printade hus.

Fastbrick Robotics har byggt en tegelmurande robot med samma teknik. Det är en lastbil som är anpassad till att arbeta i de förhållanden som finns på byggarbetsplatser. Man fyller på med tegelstenar baktill, inuti lastbilen skärs de till och industrilim stryks på. Därefter matas stenarna ut till en lång arm som med hjälp av laserteknik lägger tegelstenarna på plats med god precision. Den är helt automatisk och man uppskattar att den kommer att lägga 1 000 tegelstenar per timme vilket motsvarar två mandagars arbete, att bygga ett normalstort hus kommer då att ta två dagar.

Roboten har hittills bara byggt testhus men företaget har skrivit en viljeförklaring med Saudiarabien om att bygga 50 000 hus och har i dagarna utökat sin produktion till 24/7 för att få ut de första robotarna på marknaden.

https://www.fbr.com.au/