3D-våg för kroppsskanning

ShapeScale är en våg med 3D-skanning som via en app i telefonen visar en bild av ens kropp samt hur man förändras över tid. Appen visar med tre olika färger både vart man har förlorat massa, vart man inte har förändrats och vart man har ökat på massa.

ShapeScale har som vision att hjälpa människor att lägga märket till sina utvecklingar när man tränar då många kan ha svårt att lägga märket till dem själv.

Läs mer: https://shapescale.com/

Bild: https://www.youtube.com/watch?v=sddcJZY9Bl0