8 av 10 utrikesfödda arbetssökande akademiker är i arbete

I en pressrelese får vi ta del av MINEs slutresultat från deras treåriga projekt ‘Samspelet’. Samspelet har haft till syfte att skapa en mer öppen arbetsmarknad för utrikesfödda arbetssökande. MINEs egna ord av projektet är:
”Syftet med projektet är att få företag och organisationer att inse vikten av ett normkritiskt mångfaldsarbete där vi alla måste ta ansvar, öka den sociala inkluderingen samt förmedla insikten om att arbetet med mångfald är ett kontinuerligt och strategiskt utvecklingsarbete som vi aldrig kan prioritera bort.”

De anser att projektet har haft positiva resultat då projektet har satt 8 av 10 utrikesfödda akademiker i arbete. MINE har under projektperioden genom workshops och utbildningar gett närmare 170 chefer och medarbetare ett stabilt fundament för att jobba vidare med mångfald och inkluderande ledarskap. De företag som har engagerat sig i detta projekt är bland annat Ikano Bank, SEB, E:on, MKB, Näringslivskontoret Malmö och Ikea.

De har arbetat med projektet på två olika spår, för att det är ett litet ‘moment 22’ i denna situation. Å ena sidan kan man inte bara arbeta med att organisationerna ska skapa en mer inkluderande och mångfald i sin kultur. Å andra sidan kan man inte bara arbeta för att skapa väg in i arbetslivet för de utrikesfödda. Det är två processer som måste ske parallellt menar MINE.

Mer om pressrelesen: http://www.mynewsdesk.com/se/mine/pressreleases/samspelet-som-leder-till-en-mer-inkluderande-arbetsmarknad-8-av-10-utrikesfoedda-akademiker-i-arbete-2245267

Mer om projektet: http://mine.se/vara-projekt/samspelet-2/