AI ersätter djurförsök

Big data och machine learning kan ersätta några av de standardiserade djurförsök som görs varje år. Algoritmer och en databas med 800 000 tester på 10 000 kemikalier har gjort att datorerna blivit lika bra och i vissa fall blivit bättre på att förutspå effekter än försök på djur.

Tidigare okända likheter på molekylnivå har mappats och kopplats ihop med hur de påverkar bland annat ögon, hud och marina ekosystem. Detta gör att man snabbt kan beräkna sannolikheter på nya ämnens effekter. Komplexa frågor som om ett ämne orsakar cancer eller om det påverkar fertilitet kommer att vara svårare att ersätta.

Man nämner användningsområden som i designfasen när man tar fram nya ämnen och om det hänt en olycka med utsläpp där myndigheter snabbt behöver få en diagnos.

Läs mer:
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05664-2