AI hanterar trafikskador

Försäkringsbolaget Suncorp som hanterar en halv miljon trafikskadeärenden per år har tagit fram en zero-touch process för att snabbt få tillbaka skadade bilar på vägen. Kunderna rapporterar sin skada online, får ett svar, väljer verkstad och betalar eventuell självrisk, allt tar mindre än fem minuter.

Man har använt IBM’s platform för artificiell intelligens, Watson. Systemet förstår komplexiteten vad gäller ansvar i en olycka och kan även göra det för olyckor som beskrivs i konverserande, berättande text även när kunden använder slanguttryck. Utvärderingen sker i realtid.

Systemet klarar 90% av alla ärenden och när det inte med säkerhet vet vad som gäller, till exempel om olyckan är komplicerad eller information saknas, tar en person i kundtjänst automatiskt över dialogen med kunden. Suncorp tycker att bedömningarna blivit mer konsekventa eftersom man nu arbetar utifrån en stor datamängd.

Läs mer:

https://www.suncorp.com.au/about-us/news/media/the-rise-of-artificial-intelligence.html