Google Duplex ringer upp och bokar bord på restaurang

Vid Googles utvecklarkonferens förra veckan presenterades Google Duplex, en teknik som förändrar hur du använder och pratar med Google Assistant.

När Google Duplex ringer upp frissan eller en restaurang för att boka tid använder den sig av personens kalender för att föreslå en tid, om den inte passar föreslår den en annan. Den kan också ringa upp företag och fråga efter öppettider under helgdagar och publicera det på internet för att undvika att många ringer och frågar samma sak.

Den har också tränats till att förstå naturligt tal, med repetitioner, ord som sväljs och uttalas sluddrigt, alltså ett språk som inte anpassats till en AI.

Rösten och beteendet ska vara så naturligt att lyssnaren inte märker att det är en AI man talar med. Därför har små tankepauser och bekräftelser som ’eer’ och ’mmm-hmm’ lagts till. AI:n kan också förtydliga tvetydigheter som om ’for four’ har betydelsen ’för fyra personer’ eller ’klockan fyra’.

Google Duplex kan inte utföra generella samtal utan har utvecklats och tränats för just den här typen av samtal. Från och med sommaren kommer Duplex att testas som en del av Google Assistant.

Här en video med hur Google Duplex fungerar:
https://www.youtube.com/watch?v=lXUQ-DdSDoE

Läs mer:
https://ai.googleblog.com/2018/05/duplex-ai-system-for-natural-conversation.html