Andelen med högsta och lägsta betyg ökar

I en ny statistisk undersökning har Skolverket sett att andelen elever med både högsta och lägsta betyg ökar i jämförelse med tidigare år. Undersökningen är gjord på elever i årskur 6 från vårterminen 2017. Betygssystemet går från F som är underkänt, E som är godkänt och A som är högsta betyg. I de flesta ämnena har andelen elever med F och A ökat. Undersökningen visar att Engelska är ett av de ämnena där betyget A förekommer allra mest.

Näst efter ämnena svenska som andraspråk och matematik kommer engelska som de ämne där flest får betyget F.

Läs mer: https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2017/ny-statistik-om-terminsbetygen-i-arskurs-6-1.264697