Cisco använder AI för att täcka bristande It-kompetens

Cisco presenterar två nya tjänster för att täcka bristen på it-kompetens. De menar att många har svårt att hitta kompetens för att hantera risker, IT-haverier, reducera underhållningsskador och för att kunna göra säker digitalisering.

Deras två nya tjänster heter Business Critical Services och High Value Services. Tjänsterna gör att företag kan investera mer av sin IT-budget på innovation och utveckling istället för att tvingas hantera fel och problem i de befintliga systemen.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/cisco/pressreleases/cisco-anvaender-ai-foer-att-foerutse-och-loesa-problem-i-naetverket-2254937