De yngsta mest skeptiska till internetröstning

Strax före riksdagsvalet tidigare i höstas släpptes en SIFO-undersökning som visar olika gruppers inställning till att rösta via internet.

Undersökningen, som du kan läsa om på http://www.internetstatistik.se/artiklar/svenskarna-positiva-till-att-internetrosta-i-valet/, är intressant i sig, men jag fäste mig särskilt vid det faktum att den grupp som var mest negativa till internetröstning var de yngsta, 15-29 år.

I många andra sammanhang är ju de yngre åldersgrupperna mer positiva till ny teknik. Därför väcker den här undersökningen frågor som: är det tecken på ett övergripande skifte i den attityden? Är det främst ökad medvetenhet om vad som kan gå fel som avspeglas? Är det synen på just att rösta som skiljer mellan grupperna?