E-handel av middagslösningar minskar

Livsmedelsförsäljningen på nätet ökade 30% första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017.

Trenden från 2017 där middagslösningar minskade med 8% medan försäljning av lösplock ökade med 38% fortsätter. Middagslösningar minskade med 4% medan försäljningen av lösplock ökade med 48% första kvartalet.

https://dhandel.se/wp-content/uploads/2018/06/d-food-index-q1-2018.pdf