EU storsatsar på AI för att komma ikapp USA och Kina

USA och Kina dominerar AI utvecklingen vilket oroar EU. Kommissionen uppger att de privata investeringarna i AI 2016 uppgick till ca 3 miljarder euro i Europa att jämföra med Asiens 6,5-9,7 och Nordamerikas 12-18 miljarder euro.

För att inte hamna på efterkälken föreslår därför kommissionen att man ska stödja AI-utvecklingen i medlemsländerna genom att investera 20 miljarder euro från slutet av 2020 och sedan ligga kvar på den nivån varje år under kommande decennium.

I korthet kommer pengarna i satsningen att gå till:

• Forskning och innovation inom AI för att skapa nya produkter samt att arbeta för få bättre tillgång till de stora datamängder som behövs för att skapa AI-lösningar.
• Förbereda samhället inför de förändringar som förväntas komma genom modernisera utbildningssystemet och arbetsmarknaden.
• Skapa legala och etiska ramverk som tar hänsyn till medborgarnas rättigheter.

Läs mer:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe