Fibertekniker – ett yrke för framtiden

Showroom-galleria öppnar i SKHLM-Skärholmens Centrum

I och med utbyggnaden av bredband i Sverige ökar även efterfrågan på fibertekniker. Regeringen har som mål att hela Sverige ska vara uppkopplat vid 2025 och detta har inneburit att branschen tillsammans med Campus Nyköping har gjort en yrkesförberedande utbildning på ett år för att möta detta mål.

Hälften av alla studenter har fått jobberbjudande innan de är klara med utbildningen och det är många som har startat eget. När regeringens mål är uppnått kommer det finnas många jobb som innebär att underhålla kablarna som redan är installerade. Detta innebär att ett nytt yrke har etablerats och det finns en stor efterfrågan på det.

Källa: http://allastudier.se/tips-o-fakta/3408-fibertekniker-ett-framtidsyrke/