Förlamad man kan gå med nya nervbanor

Genom ett medicinskt genombrott har läkare nu för första gången fått en man med helt förstörda nerver i ryggraden att kunna gå igen. Genom att ta celler från den 38-årige mannens näsa och transplantera dem till ryggraden har man lyckats stimulera återväxten av fungerande nervbanor i ryggraden.

Läs mer – och se patienten på video – på http://www.theguardian.com/science/2014/oct/21/paralysed-darek-fidyka-pioneering-surgery.