Förnybar energi står för största delen av Tysklands el

Under 2018 kom majoriteten av all energi som förbrukades i Tyskland från förnybara källor, skriver World Economic Forum. Det gör att kolen inte längre är Tysklands huvudsakliga energikälla. Förnybar energi stod 2018 för 40 procent av elproduktionen och kolkraft för 38 procent. Tyskland är Europas största ekonomi och har som plan att inte använda kärnkraft efter 2022. Det gör att de just nu satsar stort för att ställa om sin elproduktion. Under 2018 ökade produktionen el med hjälp av av sol, vind, biomassa och vatten med 4,3 procent. 2010 stod den förnybara produktionen för så lite som drygt 19 procent.

Siffrorna kommer från en rapport som är skriven av the Fraunhofer organisation of applied science.

Läs mer här: https://www.weforum.org/agenda/2019/01/renewables-overtake-coal-as-germanys-main-energy-source?utm_source=Facebook%20Videos&utm_medium=Facebook%20Videos&utm_campaign=Facebook%20Video%20Blogs