Första blockchain obligationen ges ut

Världsbanken ger i samarbete med banken CBA ut världens första blockchain obligation.

Det är World bank’s innovation lab som arbetat fram bonden. Världsbanken säger att den nya teknologin är en av nycklarna till att bekämpa fattigdom och nå varaktig utveckling. Det här arbetet sägs vara en milstolpe när det gäller lärande och rådgivning till medlemsländer kring risker och möjligheter med ny banbrytande teknik inom finansiering.

Blockchain ses som en möjlighet att strömlinjeforma processerna mellan olika parter på kapitalmarknaden. Det tros förenkla och effektivisera möjligheterna att ta in kapital och handla med värdepapper men förbättra tillsynen av marknaderna.

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/09/world-bank-mandates-commonwealth-bank-of-australia-for-worlds-first-blockchain-bond