Första större plusenergihuset inflyttningsklart

Sveriges första flerbostadshus, med 121 lägenheter, som klassas som plusenergihus är inflyttningsklart. Plusenergihus innebär att fastigheten producerar mer energi än den förbrukar.

Med inspiration från solen har taken och husens utformning blivit en del projektets hållbarhetsstrategi, de är optimerade för att ge solceller bäst möjliga effekt. Åt söder är den biologiska mångfalden en del av byggnaden med klättrande grönska och bon för fåglar och insekter.

För att minska förlusterna i vattencirkulationen testas en innovation där varmvattnet kommer först när man öppnar kranen och när den stängs tappas ledningen ut igen.

Teknik används för att skapa och återvinna så mycket energi som möjligt. På taket finns nära 1300 m2 solceller. Huset värms upp genom en kombination av bergvärmepump och golvvärme, samt att ventilationsluften återvinns. Hyresgästerna får verktyg för att kunna påverka sin klimatpåverkan, till exempel mätning av varmvatten, tillgång till el-bilar och bilpool.

Husen ligger i Västerås och deltar i forskning kring energianvändning och hur plusenergihus fungerar i energisystemet.

Läs mer:

https://news.cision.com/se/sveafastigheter-bostad/r/sveriges-forsta-storre-flerbostads-plusenergihus-fardigstallt,c2565544