Fritidsintresse=status?

En ny undersökning försöker svara på vad svensken anser är fina eller fula intressen. Rapporten Intressekompassen 2015 bygger på en ny TNS Sifo-undersökning. Undersökningen visar att var femte svensk tycker att det är viktigt att visa andra att de ägnar sig åt sina intressen. För unga är det extra viktigt, 38 procent av unga kvinnor och 29 procent av unga män vill visa vad de gör på fritiden. Unga ser i större utsträckning än andra sina intressen som en identitetssymbol. Nästan var femte person under 30 ägnar sig åt sitt intresse just för att visa vilka de är.

Ett av sätten att visa vad man är intresserad av är valet av tidningar och magasin. En av tio låter tidningar och magasin om sitt intresse ligga framme hemma. Resande, mat, hälsa, inredning och bakning är intressen vi extra gärna skyltar med genom att ha tidskrifter framme. Nästan var tredje svensk delar också med sig av sina intressen i sociala medier.

Var tionde svensk har något eller några intressen de undviker att prata om med andra. Många kvinnor undanhåller till exempel aktivt sitt intresse för politik, näringsliv och samhälle. Högst är siffran bland kvinnor över 50 år – 19 procent. Kvinnor mellan 30 och 49 år vill inte heller gärna berätta om att de är intresserade av viktminskning. Män undanhåller sina intressen i högre utsträckning än snittet, särskilt unga män (18-29 år) där en av fyra säger att de har intressen de inte vill prata om. Framför allt dator- och tv-spel sticker ut som det intresse många har ljugit om och undanhåller. Tre av fem killar under 30 gillar dator- och tv-spel, men en av fyra undviker att prata om det.

Läs mer om undersökningen här: http://www.mynewsdesk.com/se/tidsam-ab/pressreleases/intressena-svenskarna-skyltar-med-och-de-vi-vill-doelja-1131632