Konstjoggen

Konstmuseet i Västerås kombinerar en joggingtur med guidning av den offentliga konsten i stadskärnan.

Konstjoggen är en vidareutveckling av konstpromenaden, där muséet tagit fram kartor för att man på egen hand ska kunna hitta konstnärliga verk och lära sig mer om dem.

Joggen visar på hur sport och kultur kan hänga ihop och man uppmanar skolor att anmäla sig till en annorlunda idrotts- och bildlektion.

Man stannar vid cirka 15 skulpturer och medan en guide berättar om verken gör man olika rörelser till exempel armhävningar.

Konstjoggen!