Kontant-användningen i världen

Enligt G4S, säkerhetsföretaget som har kontanthantering som ett av sina ben, har fysiska pengar ökat från 8,1% av den globala BNP:n 2011 till 9,6% 2017.

I Europa används kontanter vid de flesta transaktioner och i Asien och Mellanöstern betalas de flesta varor som beställs via nätet med cash. I Nordamerika används kontanter för de flesta betalningar understigande $10. Företag som vanligtvis inte använder cash, till exempel Uber har öppnat upp för kontantlösningar i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Två länder, där är användningen av kontanter väsentligen lägre, sticker ut. Dels Sverige där 19% av betalningarna numer görs med kontanter. Anledningen till nedgången är den kraftigt ökande användningen av elektroniska betalningssätt till exempel Swish. Det andra landet är Sydkorea (14% cashbetalningar) där ett regeringsprojekt avser minska antalet mynt i omlopp.

http://www.g4s.com/en/media-centre/news/2018/04/17/global-cash-report