Lönen inte lika viktig som arbetsmiljö

Ranstad har gjort en ny undersökning som visar att arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är viktigare än lönen för den arbetstagande. Undersökningen särskiljde män från kvinnor från unga och varje grupp verkade ha olika prioriteringar. Män ansåg att trygga arbetslivsvillkor var viktigare än lönen. Detta kom på en delad tredjeplats tillsammans med balans mellan arbete och fritid.

Kvinnor ansåg att balansen mellan arbetesliv och fritid var av högre prioritet än lönen. Unga vuxna (så kallade millenials) ansåg att företagets värderingar var en avgörande faktor. 96% av de millenials som deltog i undersökningen ansåg att det var av den högsta prioritet för att man ska trivas på arbetsplatsen.

Källa: http://omni.se/en-bra-arbetsmiljo-viktigare-an-hog-lon/a/52Wv1

Ladda ner rapporten: http://info.randstad.se/employer-brand-research-2017