Mekaniskt havsmonster – räddningen för våra nedskräpade hav?

19-åriga entreprenören Boyan Slat kan bli vår tids största miljöhjälte. Nederländaren har designat en farkost, ”The Ocean Cleanup Array”, som väckt stor uppmärksamhet den senaste tiden, och den unga uppfinnaren har dessutom redan talat under ett TED-event (http://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ). Farkosten är tänkt att förankras på strategiska platser där havsströmmarna är starka, och på så sätt fånga upp flytande skräp och plaster med hjälp av ett antal flytande bommar och plattformar som plockar upp skräpet och även sorterar bort plankton genom centrifugering. Skräpet är sedan tänkt att sorteras och lagras i flytande pontoner som i sin tur transporteras i land för försäljning (!) till återvinningsstationer. Detta skulle i teorin innebära att projektet inte bara bekostar sig själv utan även har möjlighet att generera stora mängder pengar, vilket förmodligen inte gör det svårt för den unga entreprenören att fånga investerares och andra organisationers intresse.

Man räknar i dagsläget med att drygt 7 miljoner ton plastskräp flyter omkring i världens hav, och enligt en tidig förstudie ska Ocean Cleanup Array klara av att rensa samtligt skräp på endast fem års tid. Då projektet ännu är i ett mycket tidigt skede, är det mycket oklart om farkosten kan uppfylla alla dessa förväntningar, men om du är har expertis inom hydrodynamik, modellering, strömningsprocesser, plankton eller andra marinrelaterade områden uppmanas du att ta kontakt med 19-åringen och hans team för att eventuellt bli deras sidekick i jakten mot lösningen på ett av världens största miljöhot.

Läs mer på http://www.boyanslat.com