Skatt på engångsmuggar

I Storbritannien slängs årligen 2,5 miljarder engångsmuggar. Nästan inga av dessa går att enkelt återvinna pga av den plastfilm som täcker insidan utan blir till sopor och deponeras.

För att få kaffedrickare att ta med egna koppar diskuteras nu en ’latte-skatt’ med 25 pence per engångsmugg. Man föreslår att 2023 ska engångskoppar förbjudas om de inte enkelt går att återvinna. Pengarna som fås in på skatten föreslås öronmärkas till att förbättra återvinningsstationer och system för återvinning.

Många kedjor och enskilda kaféer erbjuder redan några kronor i rabatt när man tar med sig en egen kopp. Och Starbucks meddelar att man från och med februari gör ett tremånaders test på tolv av sina Londonkaféer och kommer att ta betalt 5 pence per engångskopp.

http://www.bbc.com/news/business-42564948