Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-01-15

Spaning

Smart damm mäter allt

Smart damm mäter allt

En spaning till på temat ”bortom nästa hajpade teknik” (se min spaning om självläkande material) är utvecklingen kring smart damm (smart dust). Vad det handlar om är smarta sensorer i miniformat som finns i luften och mäter rörelser, temperatur, kemikalier etc.
Detta är då tänkt som ett nästa steg bortom det som kallas Internet of Things, eller Internet of Everything, där allt fler prylar (bilar, kylskåp, läskautomater etc.) blir uppkopplade mot nätet.
Med smart dust är tanken att oändligt mycket fler ”saker” ska kunna kopplas upp mot nätet genom att göra de sensorer som det i det här fallet handlar om enklare och billigare.
Möjligheterna är enorma: exempelvis borde detta kunna ge möjligheter att spåra sjukdomsutbrott, kemiska läckage, extremväder etc. tidigt och därmed kunna sätta in åtgärder snabbare.
Men det finns naturligtvis avigsidor också – framför allt integritetsaspekterna. Detta kan bli ytterligare ett av många steg mot ett övervakningssamhälle. Det blir en särskilt stor utmaning att hantera dessa aspekter när vi pratar om sensorer så små att de är svåra att upptäcka.
Läs mer på http://www.fastcoexist.com/3022114/heres-an-idea/forget-the-internet-of-things-the-future-is-smart-dust