Teknik som ökar ”serendipity” istället för minskar den

Appar mm idag syftar ofta till att göra livet enklare och effektivare, oavsett om det är navigeringstjänster, kalendrar eller liknande. Det är ju något som det finns ett stort behov av i dagens hektiska samhälle.

Men vi har också behov av att upptäcka det oväntade, det som på engelska kallas ”serendipity”. Och även här borde ny teknik kunna hjälpa oss. I artikeln http://www.fastcoexist.com/3034121/4-apps-that-get-you-lost-so-you-can-have-actual-experiences kan ni läsa om fyra appar som hjälper till att skapa serendipity genom att få oss att upptäcka nya saker i den fysiska verkligheten.