Titulera dig som normingenjör

Add Gender har mött marknadens efterfrågan på normmedvetet perspektiv och skapat en utbildning i normmedvetenhet och affärsutveckling. Add Gender har arbetat med verksamhetsutveckling genom att undersöka organisationers byggstenar och göra dom inkludernade. De tolkar och rekonstruerar byggstenarna med utgångspunkt i affärsidé, kunder och medarbetare.

De erbjuder nu en utbildning som leder till Certifierad Normingenjör. Det innebär att man får kunskap inom normer på organisations- och samhällsnivå och hur man förändrar normer från exkluderande till inkluderande.

Läs mer: http://www.normengineers.se/qa-normingenjor/

Front Page

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/unik-spetsutbildning-snabbar-paa-utvecklingen-till-ett-jaemstaellt-arbetsliv-2144264