Umeå kommun introducerar nya grundskolekurser

Umeå kommun har infört två nya kurser för ungdomar i grundskolan som både handlar om hälsa och kunskap. Rörelserikedom är en rörelseaktivitet som riktar sig till barn, och då särskilt flickor, som inte har aktivitet naturligt i sitt liv. Forskning visar att aktiva barn får bättre hälsa och resultat i skolan. Eftersom att barn inte rör på sig på samma sätt som tidigare har Umeå kommun tagit till åtgärder.

Den andra kursen som introduceras av Umeå kommun och Handelskammaren heter arbetslivskunskap och innebär att ungdomar från årskurs 9 kommer få vägledning och kunskap om arbetsmarknaden. Både vilja jobb som finns, hur vägen till de jobben kan se ut och vart jobben finns, både nu och i framtiden. Detta för att vägleda och ge vidgade vyer för vad som finns som arbete där ute, samt säkra kompetensförsörjning inför framtiden.

Läs mer: http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/rorelserikedomocharbetslivskunskapintroducerasiskolan.5.159c28515ded26ff4c2d980.html