Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2018-05-27

Spaning

Utpressning snabbast växande cyberbrottet

Utpressning snabbast växande cyberbrottet

Ransomeware krypterar och fryser filer och information så att det inte går att komma åt utan att betala en lösensumma. Antalet attacker 2017 var lika många som de fyra tidigare åren tillsammans och utgjorde 26% av försäkringsbolaget AIG’s cyberärenden 2017.
Många av ransomeware attackerna 2017 riktade sig inte mot ett speciellt företag utan istället mot brister i mjukvaror, till exempel WannaCry som påverkade hundratusentals datorer med Windows installationer i över 150 länder och företag inom allt från hälsa, finans, logistik, utbildning och tillverkning.
Historiskt sett har framförallt företag inom den finansiella sektorn drabbats av cyberbrott men förra året sågs en ökning av antalet företag även inom andra branscher. Advokat- och redovisningsbyråer såg en signifikant ökning inom antalet claims av datastölder. Man ser också en ökning av antalet fall av cryptojacking, dvs när nätverk tas över för att framställa kryptovalutor.
https://www.aig.co.uk/insights/cyber-ransomeware-disrupts-business