Valet i sociala medier

Säpo bevakar kapade och falska konton i sociala medier och desinformation i syfte att skapa polarisering eller splittring inför valet. Denna typ av påverkan är högre än vid valet 2014. FOI meddelar att antalet politiska botar som sprider inlägg på Twitter nästan fördubblats från juli till augusti.

Myndigheten för samhällsskydd har för första gången utbildat valfunktionärer över hela landet för att man ska vara förberedd på att det kan förekomma försök att sprida falsk information. MSB har upprättat en hotline till Facebook där valfunktionärer kan larma om falsk information.

http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2018-08-30-forsok-att-paverka-fortroendet-for-valprocessen.html

https://www.foi.se/press–nyheter/nyheter/nyhetsarkiv/2018-08-29-antalet-botar-pa-twitter-okar-infor-valet.html

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ska-skydda-valet