TRENDANALYSER

 

Denna del av Buzzter innehåller våra trendanalyser. Vi uppdaterar tjänsten kontinuerligt med nya trendanalyser. Våra trendanalyser är ett sätt att fånga de förändringar som formar framtiden. En trend består av många händelser som tillsammans ger upphov till en långsiktig skiftning i t ex intressen, behov och attityder. Fenomenet växer i styrka och betydelse och omfattar allt fler människor, företag, institutioner, länder. Alternativt tvärtom. För varje trendanalys gör vi även en bedömning av trendens hastighet och mognad.