Trendrapport 2018

Årets trendrapport är fullspäckad med insiktsfull och viktig information kring nästa års trender. Oavsett om du närvarade på trendpresentationen eller inte finns det många anledningar att ha rapporten att gå tillbaka till, under flera år framöver. I rapporten beskriver vi trenden, ger spännande och innovativa exempel på vad som driver trenden framåt, samt vilka effekter de har på oss konsumenter, företag, samhället - vår omvärld helt enkelt.

EN KORT BESKRIVNING AV TRENDERNA I RAPPORTEN:

Toppen är nådd?
Årets ekonomispaning handlar om de skiftande signaler och uppfattningar som råder om den framtida ekonomiska utvecklingen. Såväl världsekonomin som den svenska ekonomin ser ut att utvecklas positivt, däremot med ovanligt många osäkerheter. Bomarknaden är en stor sådan, utbredningen av protektionismen en annan och effekterna av Brexit en tredje. Det finns också fler frågetecken, och därför spekulerar vi i årets ekonomispaning om toppen nu är nådd? Eller ska vi nå ännu högre?

Elektrifiering
Elektrifieringen av resandet är inne i en stark utvecklingsperiod. Elbilar, elcyklar, elbussar, ellastbilar och till och med elplan står nu inför större kommersiella genombrott efter att ha befunnit sig i utvecklingsstadiet under många. Utvecklingen drivs på av en allt intensivare miljödebatt kring utsläpp av fossila bränslen, resurssparande och hållbar miljöutveckling, vilket öppnar upp för en bredare lansering av eldrivna fordon. Står vi inför ett paradigmskifte inom transportsektorn och vad innebär det för samhället?

Konsumentmakt
Data är det nutidens guld! Information om kunden är det mest värdefulla för företagen i dag. Men konsumenten ställer krav och är inte särskilt positiv till att dela med sig av sin personliga data, om det inte finns en klar nytta. Med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018 kommer konsumenten få mer makt och kontroll över sin egen data och företagen kommer att få anstränga sig ytterligare för att skapa nytta åt kunden.

Användningsfokus
Den relation konsumenten har till sina prylar ser inte längre ut som tidigare. Då var ägande viktigt och man såg sina ägodelar som statusprylar. Nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten prioriterar användande före ägande och status. Nya tjänster har lanserats i en strid ström av företag som Spotify, Volvo och Husqvarna, hos vilka konsumenten enkelt kan få tillgång till en efterfrågad funktion utan att behöva göra dyra investeringar i album, verktyg och bilar. Trenden ställer krav på nya affärsmodeller som prioriterar enkelhet.

Rösten först
Trots decennier på marknaden har röststyrning haft svårt att etablera sig som gränssnitt hos konsumenten. Nu är däremot tiden mogen och i delar av världen tas den nya, förbättrade tekniken konsumenterna med storm. Med hjälp av artificiell intelligens har de digitala assistenterna blivit smartare, vilket är en förutsättning för att konsumenten ska se någon verklig nytta av tekniken. Den utvecklade röststyrningen kommer rent fysiskt att möblera om hemma, men kommer också innebära förändrade förutsättningar för branscher som retail, marknadsföring och reklam.

Förstärkt verklighet
Teknikens främsta syfte var tidigare att ersätta mänsklig kraft med maskinkraft. Det håller på att förändras. Framtidens digitala teknik ska inte bara underlätta, utan dessutom förbättra för konsumenten. Ett sådant område är Augmented Reality (AR) inom vilket tekniken på flera sätt kommer att förstärka den verklighet man ser runt omkring sig. Den kommer också att erbjuda nya möjligheter för företag att förbättra de produkter och tjänster som erbjuds.

Beställ trendrapporten

Både digital och tryckt rapport ingår.

Pris: 990 kronor (ex moms)
Rabatterat pris: 495 kronor (ex moms)