Seminarier

 

Här hittar du de seminarier som du som medlem i nätverket har exklusiv tillgång till. Vi anordnar 8 – 10 seminarier per år. Du kan ta del av seminarierna både live och i efterhand.

 

Kommande seminarier

 

Genomförda seminarier

 

Här hittar du tidigare genomförda seminarier som du kan se i efterhand.

 

– En virtuell framtid

Hur ser en framtid med virtuella världar, avatarer och digitala tvillingar ut? Och hur kommer den att påverka oss? Utvecklingen på det virtuella området sker nu snabbt och allt och alla kommer att påverkas av effekterna. Vi kommer att behöva tänka nya tankar och anpassa oss till nya förutsättningar.

 

Människors liv kommer att förändras på många olika sätt. Vi kommer att förändra hur vi tar till oss information, hur vi använder olika tjänster, var och hur vi shoppar, arbetar, kompetensutvecklar och umgås. Troligen utmanas även våra värderingar och beteenden men frågan är hur.

 

Dessa förändringar kräver att företag, organisationer, kommuner och myndigheter redan nu måste ha en strategi för hur man ska agera i denna förändring. Men få är insatta i hur denna utveckling sker och hur långt den kommit.