Verktyg för effektivare omvärldsspaning

För att du som användare ska få ut så mycket som möjligt av ditt Buzzter-abonnemang utvecklar vi kontinuerligt nya verktyg. Det kan gälla allt från nya metoder och modeller till att dra nytta av ny teknik som t ex generativ AI.

 

Buzztermetoden – Från omvärldsspaning till verksamhetsutveckling

Metoden är enkel och lättbegriplig för att du och din organisation genom en systematisk process ska kunna fånga in omvärldsförändringar, skapa idéer och inleda verksamhetsutveckling. Metoden hjälper dig att tillämpa dem för att ta fram framgångsrika kundinriktade idéer på egen hand.

 

Buzzter-metoden består av två delar; dels en beskrivning och vägledning till en process för att bedriva ett spaningsarbete som gör skillnad och som skapar verklig nytta för din organisation, dels ett speciellt framtaget arbetsmaterial bestående av spaningskort och idécanvas. Arbetsmaterialet är digitalt och kan enkelt användas i processen.

 

Här kan du läsa mer om metoden och beställa arbetsmaterial

 

BuzzterGPT – din AI-spanare

Med hjälp av OpenAI:s ChatGPT har vi utvecklat AI-verktyget BuzzterGPT.  BuzzterGPT är en sofistikerad trendspanare som är skicklig på att identifiera och diskutera viktiga trender inom olika områden. Den utmärker sig genom att ge insikter i de viktigaste och framväxande trenderna inom områden som mode, teknik, kultur och mer. När den tillfrågas analyserar den mönster, erbjuder förutsägelser baserat på aktuella data och delar insikter om trender som formar olika branscher.

 

Här kan du läsa mer om BuzzterGPT

 

Har du frågor om ovanstående eller annat angående Buzzter hör av dig till Jörgen Ramnelöv på jorgen.ramnelov@docere.se.