Media
Publicerat: 2014-01-07

Spaning

10 fakta om sociala medier

10 fakta om sociala medier

Här listas 10 intressanta fakta om utvecklingen av de sociala medierna. Värt att notera att den största tillväxten sker i grupper (55-64) som man kanske inte först tänker på och att sociala medier nu blivit en så självklar del av många människors liv att företag i ännu högre grad behöver integrera sociala medier i sin marknadsföring.
Läs mer på:
http://blog.bufferapp.com/10-surprising-social-media-statistics-that-will-make-you-rethink-your-strategy