Kultur / Fritid Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-04-07

Spaning

Uppkopplat anteckningsblock

Uppkopplat anteckningsblock

Smart Writing Set kallar Moleskine sin idé för hur man ska skriva och teckna i en digital värld. Ett anteckningsblock, en penna med inbyggd kamera och en app för din mobiltelefon det är allt du behöver. Anteckningsblocket har ett inbyggt, men för ögat osynligt, rutsystem som berättar för appen var och på vilken sida av anteckningsblocket du skriver. Kameran i pennan för sedan över information till din mobiltelefon som sedan sparar varje bokstav och teckning du gjort.

Läs mer på:
http://www.moleskine.com/microsites/smartwritingset