Shopping
Publicerat: 2013-01-23

Spaning

2013 – året då mat på nätet slår igenom?

2013 – året då mat på nätet slår igenom?

Ända sedan e-handelns barndom har det spekulerats i när matförsäljning via nätet ska slå igenom. Många försöka har gjorts, de flesta men liten eller ingen framgång. Nu kanske vi dock står inför det stora genombrottet. Ica har bland annat aviserat att man de kommande åren kommer att göra en storsatsning på e-handel och Coop har redan inlett sin. Nu visar även statistik från uppstickarföretaget Mathem att konsumenten börjar hitta till nätet för sina matinköp. Enligt Mathem ökar deras försäljning nu med 5 procent varje vecka och jämfört med förra året har försäljningen mer än tredubblats. Även om det i likhet med övriga e-handeln är så att försäljning startar på en låg nivå och är blygsam i förhållande till den totala matförsäljningen så kommer e-handeln att ta en allt större plats hos livsmedelskedjorna framöver.