Mat / Dryck
Publicerat: 2023-11-03

Spaning

5G-löken

5G-löken

Telia presenterar nu 5G-löken. 5G-löken är nästa steg inom pilotprojektet EKOBOT som inleddes 2021 av Telia, Ekobot, RISE och Axis Communications. I grunden handlar projektet om hur en 700 kilo tung robot, tack vare mobilnätet och nya tekniker som 5G samt spetskompetens inom videoteknik, kan identifiera och med kirurgisk precision rensa ogräs på lökodlingar. Att valet föll på gul lök beror på att det är en av de grödorna som är svårast att odla utan bekämpningsmedel och en av de mest använda grödorna i de svenska hushållen – i snitt äter svenskar sex kilo lök per år. Tekniken bakom 5G-löken, med Ekobots 700-kilosrobotar i spetsen, är ett exempel på hur utvecklingen av precisionsjordbruk kan realiseras på ett hållbart och lönsamt sätt.

 

Källa: https://5g-loken.telia.se/

 

Bild: Telia