Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2023-10-04

Spaning

7 av 10 tänker på döden varje månad

7 av 10 tänker på döden varje månad

För andra året i rad tar Fonus fram rapporten Svenskarna och döden som fördjupar sig i frågor kring döden, begravning och sorg. Årets rapport följer upp insikter från förra året om hur ofta vi tänker på döden och vilka vi vänder oss till. Dessutom fördjupar sig rapporten även i frågor om sociala normer och press – bland annat hur vi förväntas bete oss när vi eller andra sörjer. Rapporten baseras på en riksrepresentativ Novus-undersökning med nära 5 000 respondenter.

Svenskarna och döden 2023 visar att:

  • Sju av tio svenskar tänker på döden minst en gång i månaden, vilket är en ökning med 3 procentenheter (2023: 71 procent, 2022: 68 procent)
  • Nära hälften tycker att man i samhället generellt borde prata mer om döden (2023: 45 procent, 2022: 45 procent)
  • Två av tre har funderat över sin egen begravning (2023: 65 procent, 2022: 65 procent)
  • 65 procent av svenskarna har aldrig pratat med någon av sina föräldrar om deras begravningsönskemål
  • Nära fyra av tio har känt någon form av social press när de varit på en begravning
  • Fler än hälften av svenskarna tycker det är svårt att veta vad man ska säga eller göra runt någon som är i sorg

Källa: http://www.fonus.se/svenskarna-och-doden-2023

 

Bild: Press Fonus