Resa
Publicerat: 2022-03-16

Spaning

Adoptera en hållplats

Adoptera en hållplats

Skjutsgruppen, en öppen grupp för att främja samåkning, har nu lanserat en ny idé, Adoptera en hållplats. Tanken är att medlemmarna tillsammans ska lösa de problem som uppstår på platser där kollektivtrafiken har slutat fungera eller riskerar att göra det. Idén är att när det händer så ska privatpersoner göra om sin närmaste hållplats till en samåkningsplats. Genom att sedan sätta upp en lapp på den tidigare hållplatsen så kan sedan människor som söker samåkning få kontakt med varandra och ha en bestämd plats där upphämtning/avlämning kan ske.
 
Källa: https://forum.skjutsgruppen.se/t/adoptera-en-hallplats/716
 
Bild: Skjutsgruppen