Arbetsliv Resa
Publicerat: 2022-11-10

Spaning

Affärsresandet minskar

Affärsresandet minskar

En undersökning från Transport & Environment visar att tre av fem affärsresenärer har minskat sina flygvanor till följd av pandemin. Undersökningen visade att nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade anser att minskningar av flygresor är en viktig faktor när det gäller att minska ett företags koldioxidavtryck. Och av de 1 279 svarande som sa att de var tvungna att flyga för jobbet, sa 62 procent att de har begränsat sina flygvanor jämfört med nivåerna före pandemi, 27 procent sa att de flyger lika ofta som de gjorde tidigare, och 11 procent sa att de flyger ännu mer än före pandemin. Undersökningen visade också på en potentiell påverkan på möten, där 72 procent av de tillfrågade sa att de är villiga att ta färre flygningar för interna möten och 67 procent var villiga att planera fler lokala möten snarare än globala möten för att minska långdistansflygningar.

 

Källa: https://www.transportenvironment.org/discover/majority-of-employees-expect-top-executives-to-set-corporate-flying-reduction-targets-new-survey/

 

Bild: Depositphotos