Shopping
Publicerat: 2023-10-05

Spaning

AI-databas för second hand

AI-databas för second hand

Wargön Innovation och RISE Research Institutes of Sweden håller på att utveckla en öppen AI-databas för intelligent sortering och värdering av second hand utvecklad inom projektet AI för resurseffektivt cirkulärt mode. För kläder som ska säljas second hand krävs manuell sortering och värdering vilket är ett fysiskt krävande och dyrbart arbete. Dessutom är det svårt för en människa att på kort tid värdera varje plagg. Med hjälp av AI och Machine Learning (ML) kan tiotusentals olika plagg kännas igen och de som värderar plaggen får ett bra beslutsunderlag för om plaggen ska gå till second hand eller inte.

Inom projektet AI för resurseffektivt cirkulärt mode har tusentals bilder tagits i specialdesignade fotostationer placerade på Wargön Innovation, samt på Björkåfrihet och Myrornas sorteringsanläggningar. Fotostationerna har scannat second hand-plagg för att skapa en helt unik öppen databas. Rent konkret innebär det att plagg har fotograferats och information om mönster, material, märke, hur noppigt ett plagg är, tänkbart pris och modegrad har sparats i databasen.

Projektet som pågår till april 2024 kommer nu att fortsätta arbetet med att scanna och analysera plagg för att bygga på databasen med mer information. AI-algoritmerna och användargränssnittet som utvecklats kommer också fortsatt att förfinas med målet att göra sortering, försäljning och shopping av second hand så enkelt som möjligt.

 

Källa: https://wargoninnovation.se/projekt/ai-for-cirkulart-mode/

 

Bild: Wargön Innovation